"drink a lot" — Słownik kolokacji angielskich

drink a lot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij dużo
  1. drink czasownik + lot rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "We must go to the party in order to drink a lot and dance with girls."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo