"cast one's lot" — Słownik kolokacji angielskich

cast one's lot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obsada czyjś los
  1. cast czasownik + lot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She dropped out of college, moved to Chicago, and cast her lot with the poor.

    Podobne kolokacje:

podobne do "cast one's lot" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cast one's lot" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo