"pull into the parking lot" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wciągnij do parkingu
  1. pull czasownik + lot rzeczownik
    Silna kolokacja

    He pulled into the parking lot and got out of his car.

    Podobne kolokacje:

podobne do "pull into the parking lot" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pull into the parking lot" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo