"drink a toast" — Słownik kolokacji angielskich

drink a toast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wypij toast
  1. drink czasownik + toast rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Well, I think after what you just now gave me, we drink a toast."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo