"drink an amount" — Słownik kolokacji angielskich

drink an amount kolokacja
Popularniejsza odmiana: drink amounts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij ilość
  1. drink czasownik + amount rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She drank a small amount while her mother held the cup.

    Podobne kolokacje: