"drink amounts" — Słownik kolokacji angielskich

drink amounts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ilości napoju
  1. drink czasownik + amount rzeczownik
    Silna kolokacja

    She drank a small amount while her mother held the cup.

    Podobne kolokacje: