"contain amounts" — Słownik kolokacji angielskich

contain amounts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj ilości
  1. contain czasownik + amount rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It contained my camera and a small amount of food.

powered by  eTutor logo