"sell amounts" — Słownik kolokacji angielskich

sell amounts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj ilości
  1. sell czasownik + amount rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They also sold a significant amount of work in 2003 that will go toward the current project's cost.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo