"drink vodka" — Słownik kolokacji angielskich

drink vodka kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wódka napoju
  1. drink czasownik + vodka rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "What, you've never known a woman who knew the proper way to drink vodka?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo