"drink alcohol" — Słownik kolokacji angielskich

drink alcohol kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): alkohol alkohol
  1. drink czasownik + alcohol rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Do not drink alcohol for 24 hours before the test.

    Podobne kolokacje: