"drink Cokes" — Słownik kolokacji angielskich

drink Cokes kolokacja
Popularniejsza odmiana: drink Coke
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój cole
  1. drink czasownik + coke rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many of them are young, and they do not drink much Coke.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo