"drink several glasses" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: drink a glass
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pijaj kilka szklanek
  1. drink czasownik + glass rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sometimes I would get up and drink a glass of water.

    Podobne kolokacje: