"drink soda" — Słownik kolokacji angielskich

drink soda kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój soda
  1. drink czasownik + soda rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Set a good example: A recent study showed that children are much more likely to drink soda if their parents do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo