"drink liquor" — Słownik kolokacji angielskich

drink liquor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): alkohol wysokoprocentowy napoju
  1. drink czasownik + liquor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Unlike her husband, she never drank hard liquor while working.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo