"drink juices" — Słownik kolokacji angielskich

drink juices kolokacja
Popularniejsza odmiana: drink juice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): soki napoju
  1. drink czasownik + juice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even if you drink juice, follow it up with a cup of water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo