"add juice" — Słownik kolokacji angielskich

add juice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodaj sok
  1. add czasownik + juice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Place in a bowl of cold water and add the lemon juice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo