"squeeze juice" — Słownik kolokacji angielskich

squeeze juice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sok ścisku
  1. squeeze czasownik + juice rzeczownik
    Silna kolokacja

    Squeeze enough juice from the oranges to make half a cup.

    Podobne kolokacje:

podobne do "squeeze juice" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "squeeze juice" po angielsku

idiom

powered by  eTutor logo