"wart zachodu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wart zachodu" po polsku

wart zachodu

przymiotnik
 1. worthwhile *
 2. tanti
 1. worth one's while  
  This girl is really worth your while - she's smart, ambitious and beautiful. (Ta dziewczyna naprawdę jest warta zachodu - jest mądra, ambitna i piękna.)
  I know it's hard to do but it's worth your while, you'll see. (Wiem, że ciężko to zrobić, ale to jest warte zachodu, zobaczysz.)
 2. worth the effort , worth the trouble  
idiom
 1. the juice is worth the squeeze , the game is worth a candle

"wart zachodu" — Słownik kolokacji angielskich

worth the effort kolokacja
 1. worth przyimek + effort rzeczownik = wart zachodu
  Zwykła kolokacja

  But going to them is worth the effort, especially in the fall.

  Podobne kolokacje:
worth the trouble kolokacja
 1. worth przyimek + trouble rzeczownik = wart zachodu
  Luźna kolokacja

  They stick in the mind and seem worth the trouble.

  Podobne kolokacje:
worth one's while kolokacja
 1. worth przyimek + while rzeczownik = wart zachodu
  Luźna kolokacja

  I really hoped we were going to make it all worth their while.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo