"squeeze one's arm" — Słownik kolokacji angielskich

squeeze one's arm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ściskać czyjś ramię
  1. squeeze czasownik + arm rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He squeezed my arm to make sure I got the point.

    Podobne kolokacje: