ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"squeeze one's hand" — Słownik kolokacji angielskich

squeeze one's hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ściskać czyjś ręka
  1. squeeze czasownik + hand rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We sat together for a while and she squeezed my hand.

    Podobne kolokacje: