"drink juice" — Słownik kolokacji angielskich

drink juice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sok napoju
  1. drink czasownik + juice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Even if you drink juice, follow it up with a cup of water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo