"drink the wine" — Słownik kolokacji angielskich

drink the wine kolokacja
Popularniejsza odmiana: drink wine
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij wino
  1. drink czasownik + wine rzeczownik
    Luźna kolokacja

    If I am right, you will drink wine with me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo