"drink Champagne" — Słownik kolokacji angielskich

drink Champagne kolokacja
Popularniejsza odmiana: drink champagne
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój Szampania
  1. drink czasownik + champagne rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "There are not many opportunities in this business to drink Champagne."

    Podobne kolokacje: