"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(3) shoe, expression, look, face
Kolokacji: 4
1. wear jeans = chodź w dżinsach wear jeans
2. wear silk = odzież jedwab wear silk
3. wear cloth = odzież tkanina wear cloth
4. wear rags = chodź w szmatach wear rags
5. wear wool = odzież wełna wear wool
6. wear velvet = odzież aksamit wear velvet
7. wear denim = odzież dżins wear denim
8. wear lace = odzież sznurowadło wear lace
9. wear fabrics = noś materiały wear fabrics
  • Also, wearing thicker fabrics like cotton makes it harder for the headlights to shine through.
  • Who wants to wear shiny fabrics and skinny jeans now?
  • Wearing natural fabrics, such as cotton and silk.
  • The groups from the country may not wear synthetic fabrics, nor have a preponderance of brass instruments in their bands.
  • They wore the lace and bright fabrics of Pancahte's military nobility.
  • People with eczema should not wear wool or heavy synthetic fabrics directly on their skin.
  • She cajoled him to wear black fabrics about his genitals, to force a hood over her head.
  • Brides from wealthy families often wore rich colors and exclusive fabrics.
  • Often they are leaning back or lying down, either naked or wearing clinging fabrics.
  • We wear fabrics every day exposing our skin to dyes.
10. wear chinos = spodnie khaki odzieży wear chinos
11. wear cotton = odzież bawełna wear cotton
12. wear dungarees = noś drelichy wear dungarees
13. wear plaid = noś tartan wear plaid
14. wear linen = odzież płótno wear linen
15. wear satin = odzież atłas wear satin
16. wear spandex = odzież spandex wear spandex
17. wear sackcloth = tkanina workowa odzieży wear sackcloth
18. wear pasties = zużyj paszteciki wear pasties
19. wear polyester = odzież poliester wear polyester
21. wear tatters = łachmany odzieży wear tatters
22. wear homespun = odzież ręcznie tkany wear homespun
23. wear brocades = noś brokaty wear brocades
24. wear motley = nosić kolorowy wear motley
25. wear woolens = ubrania wełniane odzieży wear woolens
(15) ribbon, decoration, medal
Kolokacji: 3
(17) chain, handcuff, cuff, shackle
Kolokacji: 4
(20) leather, fur, mink, bearskin
Kolokacji: 4
(24) lens, heart, contact, pump
Kolokacji: 4
(29) wig, tuxedo, tail
Kolokacji: 3
(32) tie, necktie, ascots
Kolokacji: 3
(34) pair, bead, tooth
Kolokacji: 3
(38) blouse, top
Kolokacji: 2
(39) patch, bandage, prosthetics
Kolokacji: 3
(41) gold, metal
Kolokacji: 2
(42) layer, pad, padding, Docker
Kolokacji: 4
(43) smile, grin, frown
Kolokacji: 3
(44) watch, flower
Kolokacji: 2
(49) diamond, sidearm, c
Kolokacji: 3
(50) head, ear, spike, nail
Kolokacji: 4
(51) silver, gray, tan
Kolokacji: 3
(52) braid, pigtail, hairstyle
Kolokacji: 3
(53) orange, red, pastel
Kolokacji: 3
(54) horn, skull, antler
Kolokacji: 3
(55) skate, hoop, crampon
Kolokacji: 3
(56) helm, trainer
Kolokacji: 2
(57) blinders, blinkers
Kolokacji: 2
(58) leg, logo, Levis
Kolokacji: 3
(59) dreadlocks, curler
Kolokacji: 2
(60) identification, eye, extension
Kolokacji: 3
(61) placard, sign, aids
Kolokacji: 3
(62) Levi, Nike
Kolokacji: 2
(63) rubber, condom
Kolokacji: 2
(64) green, oilskin
Kolokacji: 2
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.