PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
  • "Your kind should be required by law to wear black!"
  • He was required by law to wear it at all times.
  • In my first job I was required to wear a suit.
  • In high level games, other officials will also be required to wear a uniform.
  • Students are required to wear a uniform once a week.
  • Also, in the past, girls were required to wear ties.
  • Students are required to wear a uniform to school daily.
  • Students at all schools are required to wear school uniforms.
  • All students in the district are required to wear school uniforms.
  • And the children are usually required to wear uniforms in school.
2. want to wear = chciej nosić want to wear
3. need to wear = potrzebuj nosić need to wear
4. ask to wear = poproś by nosić ask to wear
5. expected to wear = spodziewać się, że nosić expected to wear
(9) mind, tend, plan
Kolokacji: 3
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.