PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wear plaid" — Słownik kolokacji angielskich

wear plaid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś tartan
  1. wear czasownik + plaid rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Indeed, Toby Young, the former roommate, was flying in the face of tradition by wearing very loud plaid with his tails.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo