"wear chinos" — Słownik kolokacji angielskich

wear chinos kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spodnie khaki odzieży
  1. wear czasownik + chino rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Another guy, wearing black chinos and a white T-shirt, throws him back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo