PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ask to wear" — Słownik kolokacji angielskich

ask to wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poproś by nosić
  1. ask czasownik + wear czasownik
    Luźna kolokacja

    Men are asked to wear a jacket and tie at dinner.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo