"wear velvet" — Słownik kolokacji angielskich

wear velvet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież aksamit
  1. wear czasownik + velvet rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Next time you're planning to cry," she said, "don't wear velvet."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo