"wear woolens" — Słownik kolokacji angielskich

wear woolens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ubrania wełniane odzieży
  1. wear czasownik + woolens rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There were obvious farmers in the line, wearing rough woolens and with dirt ingrained in their hands, though the children's faces and those of the farmwives at least had been scrubbed clean.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo