"wear silk" — Słownik kolokacji angielskich

wear silk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież jedwab
  1. wear czasownik + silk rzeczownik
    Silna kolokacja

    Not everyone wore silk, yet sometimes it seemed to her every second person did.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo