"make of silk" — Słownik kolokacji angielskich

make of silk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrób z jedwabiu
  1. make czasownik + silk rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They can also be made of silk, gold, silver, or other things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo