PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wear dungarees" — Słownik kolokacji angielskich

wear dungarees kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś drelichy
  1. wear czasownik + dungaree rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It features members of the band wearing sleeveless shirts and dungarees.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo