"wear a handkerchief" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś chustkę
  1. wear czasownik + handkerchief rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Another man appeared, wearing a white handkerchief over his face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo