"wear brocades" — Słownik kolokacji angielskich

wear brocades kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś brokaty
  1. wear czasownik + brocade rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Although suits were cut similarly during this period, in the egalitarian Continental Congress the wealthy Southern representatives wore brocades and lace, while their stern New England counterparts wore plain coats of brown or black.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo