PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wear comfortably" — Słownik kolokacji angielskich

wear comfortably kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś wygodnie
  1. wear czasownik + comfortably przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    These are the kind of unassuming clothes that don't set off alarms but that women can wear comfortably.

powered by  eTutor logo