"wear rags" — Słownik kolokacji angielskich

wear rags kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chodź w szmatach
  1. wear czasownik + rag rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And there were not enough clothes, so they often wore rags or nothing at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo