PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wear fabrics" — Słownik kolokacji angielskich

wear fabrics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś materiały
  1. wear czasownik + fabric rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Also, wearing thicker fabrics like cotton makes it harder for the headlights to shine through.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo