PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
2. want to wear = chciej nosić want to wear
3. need to wear = potrzebuj nosić need to wear
4. ask to wear = poproś by nosić ask to wear
5. expected to wear = spodziewać się, że nosić expected to wear
  • He is expected to wear a cast for five weeks.
  • Barber is expected to wear some form of protection on the arm.
  • All senators are expected to wear a long robe in the senate.
  • Men also have a similar dress code, but only women are expected to wear a veil in public.
  • Students are expected to wear their uniform to, from, and at school.
  • When a man died, his widow was expected to wear black for two years or more.
  • He is expected to wear a soft cast for two months and begin rehabilitation soon after.
  • Which was true enough, although she hadn't expected to wear it.
  • It wasn't as though she'd expected him to wear a City suit.
  • Women are expected to wear just the one style of garment and no other.
(9) mind, tend, plan
Kolokacji: 3
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.