"want to wear" — Słownik kolokacji angielskich

want to wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej nosić
  1. want czasownik + wear czasownik
    Zwykła kolokacja

    All of the humans who don't want to wear these things can be free!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo