"need to wear" — Słownik kolokacji angielskich

need to wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzebuj nosić
  1. need czasownik + wear czasownik
    Zwykła kolokacja

    Son, all you need to wear a hat is attitude.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo