ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"time" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

time rzeczownik

rzeczownik + time
Kolokacji: 410
leisure time • York Time • Seattle Time • preparation time • jail time • vacation time • harvest time • reaction time • Boom time • ...
time + rzeczownik
Kolokacji: 264
Time magazine • Time Warner • time limit • time frame • time slot • time capsule • time constraint • time warp • time span • ...
time + czasownik
Kolokacji: 449
time expires • time elapses • time spends • time passes • time varies • time traveling • time progresses • time comes • time trying • ...
czasownik + time
Kolokacji: 1069
spend time • waste time • save time • serve time • time required • take time • invest time • buy time • measure time • allow time • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
6. drop for the time = upuść przez czas drop for the time
  • He hadn't had anything to eat for a very long time.
  • He hadn't seen her eat anything for a long time.
  • Some of them would eat with their minds for the first time.
  • Then he ate for the first time and went to sleep.
  • He had caught fish and eaten for the first time in two days.
  • "All those people who started to eat eggs and meat for the first time can stop again."
  • "Not much fresh to eat for a long time," she added.
  • "I think there is enough to eat for a long time," he said in a telephone interview.
  • We had eaten there with friends two nights earlier for the first time.
  • Others ate supper together for the first time in months.
10. feed time = czas paszy feed time
11. eat several times = zjedz kilkakrotnie eat several times
12. spend of one's time = wydawać z czyjś czas spend of one's time
13. eat in a time = zjedz za czas eat in a time
14. spend about one's time = wydawać około czyjś czas spend about one's time
15. spend out time = wydawać na zewnątrz czas spend out time
16. fritter away one's time = pieczeń daleko czyjś czas fritter away one's time
(8) kill, defeat, destroy
Kolokacji: 8
(23) lose, strike, miss, retire
Kolokacji: 10
(29) come, fly, arrive, land, flee
Kolokacji: 15
(30) elect, vote, choose, select
Kolokacji: 8
(42) visit, tour, haunt
Kolokacji: 7
(43) smile, thank
Kolokacji: 3
(44) face, present, confront
Kolokacji: 5
(55) feature, wear, own
Kolokacji: 7
(58) base, taste, identify
Kolokacji: 3
(59) steal, elapse, slip
Kolokacji: 4
(61) recover, go
Kolokacji: 2
(63) date, accompany, associate
Kolokacji: 5
(64) host
Kolokacji: 2
(65) allocate, assign, reserve
Kolokacji: 3
(66) stab, wound
Kolokacji: 2
(68) schedule
Kolokacji: 2
(69) appoint, nominate, rename
Kolokacji: 6
(71) exceed, surpass, rank
Kolokacji: 7
(72) kiss
Kolokacji: 2
(73) reside, inhabit
Kolokacji: 4
(75) confirm, document, verify
Kolokacji: 4
(77) sweep, list, dance, sail
Kolokacji: 5
(78) complain, accuse
Kolokacji: 3
(79) surround, hide, bury
Kolokacji: 3
(80) escape, refuse, defy
Kolokacji: 4
(81) deploy, harvest
Kolokacji: 4
(82) pray, plead
Kolokacji: 3
(83) ban, prescribe
Kolokacji: 2
(84) bother, worry
Kolokacji: 3
przymiotnik + time
Kolokacji: 506
long time • short time • hard time • spare time • tough time • prime time • prehistoric time • ample time • turbulent time • ...
przyimek + time
Kolokacji: 58
over time • across time • of time • through time • in time • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.