"throughout times" — Słownik kolokacji angielskich

throughout times kolokacja
Popularniejsza odmiana: throughout one's time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez czasy
  1. throughout przyimek + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was involved in student politics throughout his time at university.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo