"throughout one's time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez cały czas czyjś czas
  1. throughout przyimek + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was involved in student politics throughout his time at university.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo