"including time" — Słownik kolokacji angielskich

including time kolokacja
Popularniejsza odmiana: including the New Times
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym czas
  1. including przyimek + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He said the site costs him about $300 to $400 a month, not including his time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo