"including the New Times" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym Nowe Czasy
  1. including przyimek + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He said the site costs him about $300 to $400 a month, not including his time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo