"before half time" — Słownik kolokacji angielskich

before half time kolokacja
Popularniejsza odmiana: before one's time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przed czasem połowy
  1. before przyimek + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Before the next time you stay with her we'll go over some things.

    Podobne kolokacje: