"because time" — Słownik kolokacji angielskich

because time kolokacja
Popularniejsza odmiana: because the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponieważ czas
  1. because przyimek + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Because the time when she could is long past, and now it's far too late.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo