"throughout time" — Słownik kolokacji angielskich

throughout time kolokacja
Popularniejsza odmiana: throughout one's time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez czas
  1. throughout przyimek + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was involved in student politics throughout his time at university.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo