"in times" — Słownik kolokacji angielskich

in times kolokacja
Popularniejsza odmiana: in time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za czasy
  1. in przyimek + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    More important, would they turn against her in times to come?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo